Wednesday, March 5, 2014

Gambar Lana Nordin Tunaikan Umrah dan Kelebihan Tunaikan UmrahAlhamdulillah, sejuknya mata memandang wajah Lana yang bersih. Selalunya memang orang yang tunaikan umrah memang nampak cantik, bersih dan suci. Semoga Lana selamat kembali dan berasa tenang dalam ibadah. Di sini Feredea ingin berikan kelebihan menunaikan umrah, pada mereka yang ingin baca silakan.

1. Menjadi Tetamu Allah
• Di dalam Ihya’Ulumiddin, Jarir bin Abdillah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya : 
“Tetamu Allah ada tiga golongan iaitu orang yang berhaji, berumrah dan berperang”

2. Pahala Dan Ganjaran Dilipatgandakan
• Abi Suhail mendengar Abu Hurairah RA mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda pada tahun Haji Wada’ di Mekah : 
“Para jemaah haji dan umrah adalah tetamu Allah SWT. Dia akan memenuhi apa yang mereka minta, mengabulkan apa yang mereka doakan, memberikan ganti kepada mereka atas apa yang telah mereka belanjakan dan melipatgandakan satu dirham untuknya menjadi sejuta dirham” (al-Fakily, Muhammad Ibnu Ishak)

3. Tidak Dihisab Jika Meninggal Dunia Semasa Menunaikan Umrah
• Di dalam Ihya’Ulumiddin, disebut bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya :
“Barang siapa keluar untuk menunaikan ibadah haji atau umrah lalu meninggal dunia, maka baginya diberlakukan pahala berhaji dan berumrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa meninggal dunia di salah satu tanah suci, maka kelak dia tidak diadili dan tidak pula dihisab, melainkan dikatakan kepadanya, ‘Masuklah ke dalam syurga’”

4. Pahala Umrah Bulan Ramadhan Menyamai Ibadah Haji
• Dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Ibnu Abbas RA, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda maksudnya : 
“Melakukan umrah pada bulan Ramadhan menyamai ibadah haji”

5. Menghilangkan Dosa Dan Kefakiran
• Dalam Ibnu Majah, Umar RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud : 
“Perturutkanlah antara haji dan umrah, sebab sesungguhnya berturut-turutnya antara keduanya akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, ibadat kir (nyalaan api pada tukang besi) yang menghilangkan kotoran besi”

6. Diwajibkan Walaupun Sekali (Jika Mampu)
• Umrah juga diwajibkan atas manusia sekali seumur hidup jika mampu. Walau bagaimanapun penduduk Mekah tidak diwajibkan menunaikan umrah hanya ibadah haji sahaja. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah : 196 yang bermaksud : 
“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah” 

• Begitu juga daripada Ibnu Umar RA yang berkata : 
“Tidak ada seorang pun kecuali diwajibkan atasnya satu kali haji dan umrah” (Al-Bukhari)

7. Penghapusan Dosa
• Dalam riwayat Al-Bukhari, Rasululluh SAW telah bersabda yang bermaksud : 
“Satu ibadah umrah sehingga sampai umrah lainnya adalah sebagai pelebur (dosa) di antara keduanya. Sedang haji yang mabrur tidak mempunyai balasan kecuali syurga”http://raudhahtravel.com.my/

No comments:

Post a Comment

PENDAFTARAN SYARIKAT Syarikat ini telah didaftarkan secara sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada atas nama "One Stop Media Production" (SSM 002185302K ) bagi menjalankan urusan perniagaan secara online dan offline. Sekian, Terimakasih.

Bukti Kejujuran Syarikat KLIK SINI

GR

PA

fbcs

nas